Algemene voorwaarden

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen RB Zelfbouw en de klant. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RB Zelfbouw. 

Offertes en (de totstandkoming van) de overeenkomst

 – Alle offertes blijven geldig gedurende een termijn van een maand, tenzij anders vermeld. 

– De overeenkomst komt tot stand na ondertekening voor akkoord door de klant van de offerte waarbij RB Zelfbouw zicht het recht voorbehoudt om een voorschot te vorderen. 

– Tenzij anders vermeld, bestaat de overeenkomst uitsluitend uit de levering van de producten bij de klant door RB Zelfbouw. De plaatsing is niet inbegrepen in de overeenkomst, tenzij specifiek anders vermeld. Extra werken en/of bijkomende bestellingen geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie, zonder dat hiervoor een voorafgaand schriftelijk akkoord van de klant is vereist. 

– De aangeduide prijs is vast en onveranderlijk gedurende een periode van zes maanden na de ondertekening van de offerte. In geval van afroep van de goederen na de voorgemelde zes maanden, is RB Zelfbouw gerechtigd om elke aantoonbare stijging van de goederen door te rekenen aan de klant. 

Annulering van de bestelling

 Indien annulering van de bestelling door de klant, is een vergoeding van 25% op de koopsom verschuldigd (ex. btw). 

Betaling

 – Facturen worden opgemaakt in verschillende fases, naargelang de afroep van de goederen. De betaling dient te gebeuren voor de levering van de materialen. 

– Facturen van uitgevoerde werken volgen na de voltooiing van de betreffende werken. 

Garantie

 – Schade van geleverde materialen dient binnen een termijn van 14 dagen na de levering gemeld te worden. Indien dit later is worden de kosten niet voor onze rekening genomen. 

– Diefstal van reeds geleverde/geïnstalleerde/gemonteerde/bevestigde toestellen en/of materialen tijdens de installatieperiode, worden niet voor onze rekening genomen. 

– In het geval van het zelf installeren van producten blijft de productgarantie van het betreffende product behouden. De productgarantie bevat geen werkuren van RB Zelfbouw. 

– In het geval van een geïnstalleerde installatie door RB Zelfbouw, is de koper gerechtigd tot een installatiegarantie gedurende twee jaar na installatie. 

Premies

 RB Zelfbouw kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de uitbetaling van een premie. 

Uitgevoerde werken

– In deze offerte is geen plaatsing of opstart door onze firma mee voorzien, tenzij specifiek anders vermeld. 

– Per fase wordt er één levering met bijhorende uitleg op de werf voorzien in de offerte, tenzij anders vermeld. (Fase = sanitair/verwarming/ventilatie/PV-installatie) 

– Indien u de plaatsing wenst uit te laten voeren door een technieker, rekenen wij 62 euro (ex. btw) per werkuur (verplaatsingsvergoeding vermeld in de tabel hieronder). Werkuren worden gerekend van vertrek tot en met aankomst in het magazijn, tenzij anders afgesproken. 

Voorrij-/verplaatsingskost (enkele rit)

0-25 km
€45,00 excl. BTW
25-50 km
€75,00 excl. BTW
50 – … km
€127,00 excl. BTW

– Werkuren worden aangerekend volgens de ondertekende werkbonnen. Indien de klant niet aanwezig is voor het aftekenen van de werkbon, zal de klant telefonisch verwittigd worden. Indien de klant onbereikbaar is, is RB Zelfbouw altijd in het recht van de aan te rekenen werkuren. 

– Indien een technieker de sanitaire leidingen moet komen aftesten, rekenen wij een totaalprijs aan van 200 euro (ex. btw). 

– Indien een technieker de vloerverwarmingsleidingen moet komen aftesten, rekenen wij een totaalprijs aan van 100 euro per verdiep (ex. btw). 

– Indien u een gasleiding heeft dient deze door een gecertificeerde technieker gekeurd te worden. Wij bieden het aansluiten, aftesten en keuren aan voor een totaalbedrag van 250 euro (ex. btw). Hierbij leveren wij ook het nodige gasattest aan. 

– Indien een installatie in de kelder tegen de buitenmuren bevestigd moet worden voorziet de klant zelf een betonplex plaat, zodat de techniekers bij het boren niet door de buitenmuur kunnen boren. Dit is nodig om lekken te vermijden.

– Alle nodige schema’s, legplannen, installatiehandleidingen zijn inbegrepen. Bij aanpassing van een legplan ten gevolgen van foutieve informatie, wordt er een meerprijs gerekend van 45 euro (ex. btw). 

Geleverde materialen

– In deze offerte is geen riolering in de kelder mee voorzien. 

– In deze offerte zijn geen elektrische voedingen mee voorzien. 

– In deze offerte is geen vloerisolatie mee voorzien. 

– In deze offerte zijn geen hoekstopkranen of sifons voorzien, tenzij specifiek anders vermeld. Deze materialen bieden wij aan in onze pakketten van de sanitaire toestellen. 

– Tekorten van materialen ten opzichten van de ondertekende leveringsbon, dienen binnen een termijn van 3 dagen na de levering gemeld te worden. Indien dit later is worden de kosten niet voor onze rekening genomen. 

– Gereedschappen worden in bruikleen meegegeven, mits waarborg. Voor het pakket sanitair is dit 75 euro, voor het pakket verwarming 100 euro.