Premies en voorwaarden

Premies en voorwaarden

Om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen is de overheid genoodzaakt om ook duurzame woningbouw prioriteit te geven. Daarvoor trekt men budget uit om o.a. premies en tegemoetkomingen te voorzien voor particulieren die hun huis proberen te vergroenen. Je bent dus best voldoende op de hoogte van alle mogelijke premies en voorwaarden om eraan te voldoen. Hierbij een overzicht van premies waarvoor installaties van RB Zelfbouw in aanmerking komen.

1. Zonneboiler

Met een zonneboiler kan je een groot deel van het water voor sanitair gebruik opwarmen met gratis zonnewarmte. Een zonneboiler zet zonnestraling om in warmte en slaat die warmte op in een voorraadvat met water. Geeft de zon niet voldoende warmte, dan zorgt de naverwarming ervoor dat er altijd voldoende warm water beschikbaar is. De hoofdonderdelen van een zonneboiler zijn de zonnecollector (op het dak), de leidingen, het voorraadvat, de regeling en de naverwarming. Een zonneboiler voor vier personen kost gemiddeld 4000 euro (exclusief btw). Daartegenover staat dat je jaarlijkse kosten voor het verwarmen van water nog maar de helft van vroeger zijn. De premie kan aangevraagd worden voor bestaande woningen. Ook (nieuwbouw)woningen die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014 of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen en de EPB-aangifte tijdig werd ingediend, komen in aanmerking. Deze premie is niet cumuleerbaar met een premie voor warmtepompboiler.

 • Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 550 euro per m² apertuuroppervlakte, maximaal 2750 euro premie en maximaal 40% van het factuurbedrag, inclusief btw. In sommige gemeenten wordt een aanvullende premie gegeven. Kijk hiervoor bij subsidies op onze website. De datum van je eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt ook de daaraan gekoppelde voorwaar-den en het premiebedrag. 

 • Wat zijn de voorwaarden?

Let op: de aannemer moet beschikken over een certificaat van bekwaamheid, afgeleverd door RESCERT. Als de uitvoerende aannemer niet over een certificaat van bekwaamheid beschikt, dan moet hij zich laten bijstaan. Dit kan door een extern installateur of keuringsorganisme, telkens RESCERT gecertificeerd, die de goede uitvoering van de installatie valideert. De uitvoerende aannemer zal vervolgens het certificeringsnummer van deze derde partij op het aanvraagformulier moeten vermelden. Neem zeker vóór de aanvang van de werken contact op met de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden waaraan de zonneboiler moet voldoen.

 • Waar en wanneer vraag ik die premie aan?

Je vraagt de premie aan bij de netbeheerder (Fluvius), zodra je de eindfactuur hebt ontvangen. Je moet trouwens een kopie van alle facturen meesturen om de investering te bewijzen. Het aanvraagformulier kan je vinden op de website van je netbeheerder. Dit gaat sneller en de premie wordt ook vlugger uitbetaald. Geen internet? Geen probleem. Vraag het aanvraagformulier telefonisch aan bij je net-beheerder of ga langs in een van de klantenkantoren. Let op: het aanvraagformulier moet voor eindfacturen vanaf 2021 ten laatste 24 maanden na de eindfactuurdatum bij de netbeheerder binnen zijn. Facturen die ouder zijn dan 24 maanden, komen niet in aanmerking. Doe het onmiddellijk na de investeringen. Zo verlies je het niet uit het oog!

2. Warmtepompboiler

Een milieuvriendelijk alternatief voor een klassieke boiler op elektriciteit, aardgas of stookolie is een warmtepompboiler. Een warmtepompboiler warmt sanitair warm water op via de warme lucht die wordt onttrokken uit (niet-verwarmde ruimtes van) de woning of uit de buitenlucht. Door compressie wordt de lucht op een hogere temperatuur gebracht en hierdoor wordt het sanitair water opgewarmd om zo tot de gewenste temperatuur te komen. In vergelijking met een traditionele elektrische boiler verbruikt een warmtepompboiler tot drie keer minder elektriciteit. De aanschafprijs bedraagt ongeveer 2500 euro (exclusief btw). Zo’n boiler is vooral interessant voor wie meer dan 100 l warm water per dag verbruikt (dus hoe hoger het verbruik, hoe interessanter het toestel).

 • Kan ik hiervoor een premie krijgen? 

De premie kan aangevraagd worden voor bestaande woningen. Ook (nieuwbouw)woningen die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014 of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen en de EPB-aangifte tijdig werd ingediend, komen in aanmerking. De warmtepompboiler beschikt over een Europees productlabel van A+ of beter en  een regeling om de warm water temperatuur te verhogen bij een extern signaal om zo aan thermische opslag te kunnen doen. 

 • Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 300 euro per woning of wooneenheid, begrensd tot 40% van het factuurbedrag inclusief btw. De investering in een warmtepompboiler telt niet mee voor de uitdovende totaalrenovatiebonus. De datum van je eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt ook de daaraan gekoppelde voorwaarden en het premiebedrag.

 • Wat zijn de voorwaarden?

De warmtepompboiler beschikt over een Europees productlabel van A+ of beter en  een regeling om de warm water temperatuur te verhogen bij een extern signaal om zo aan thermische opslag te kunnen doen. De warmtepompboiler moet geplaatst worden door een aannemer. De premie voor een zonneboiler en een warmtepompboiler zijn niet cumuleerbaar met elkaar. De premies voor een warmtepomp en een warmtepompboiler zijn enkel cumuleerbaar met elkaar in zoverre de plaatsing van de warmtepompboiler die van de warmtepomp vooraf gaat. De premie voor een lucht / lucht warmtepomp en een warmtepompboiler zijn altijd cumuleerbaar.

 • Waar en wanneer vraag ik die premie aan?

Je vraagt de premie aan bij de netbeheerder (Fluvius), zodra je de eindfactuur hebt ontvangen. Je moet trouwens een kopie van alle facturen meesturen om de investering te bewijzen. Het aanvraagformulier kan je vinden op de website van je netbeheerder of ga langs in een van de klantenkantoren. Let op : het aanvraagformulier moet voor eindfacturen vanaf 2021 ten laatste 24 maanden na de eindfactuur-datum bij de netbeheerder binnen zijn. Facturen die ouder zijn dan 24 maanden, komen niet in aanmerking. Doe de aanvraag onmiddellijk na de investeringen. Zo verlies je het niet uit het oog!

3. Warmtepomp

Een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie is een warmtepomp. Er zijn diverse types warmtepompen beschikbaar. Een warmtepomp haalt haar warmte uit de ondergrond of het grondwater (een geothermische warmtepomp) of uit de buitenlucht (een lucht / lucht of een lucht / water  warmtepomp). De meeste warmtepompen werken op elektriciteit. Een beperkt aantal warmtepompen werkt op aardgas (een gasabsorptiewarmtepomp). Meer en meer wordt een warmtepomp gecombineerd met een klassieke condensatieketel (een hybride lucht / water-warmtepomp). 

 • Kan ik hiervoor een premie krijgen?

De premie kan aangevraagd worden voor bestaande woningen. Ook (nieuwbouw)woningen die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014 of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen en de EPB-aangifte tijdig werd ingediend, komen in aanmerking. Deze premie is enkel cumuleerbaar met een premie voor een warmtepompboiler indien de warmtepompboiler eerst werd geplaatst. De premie voor een lucht/lucht warmtepomp en een warmtepompboiler zijn altijd cumuleerbaar.

 • Hoeveel bedraagt de premie?

De premie is afhankelijk van het type warmtepomp en kan niet hoger zijn dan 40% van het factuurbedrag. De datum van je eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt ook de daaraan gekoppelde voorwaarden en het premiebedrag. 

 • Geothermische warmtepomp: maximaal 4000 euro excl. btw
 • Lucht/water warmtepomp: maximaal 1500 euro excl. btw
 • Hybride lucht/water warmtepomp: maximaal 800 euro excl. btw
 • Lucht/lucht warmtepomp: maximaal 300 euro excl. btw

-> De premie wordt verdubbeld als je warmtepomp ter vervanging van elektrische verwarming (via exclusieve nachtteller) in je volledige woning of als je woning in een gebied zonder aardgasnet ligt. Je kan beide verdubbelingen niet cumuleren.

 • Wat zijn de voorwaarden?

De warmtepomp moet minstens beschikken over een A++-label voor een geothermische warmtepomp en een A+-label voor een niet-geothermische warmtepomp (lucht/lucht, lucht/water of hybride lucht/water warmtepomp). Neem zeker vóór de aanvang van de werken contact op met je netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden waaraan de warmtepomp moet voldoen. Let op: de aannemer moet beschikken over een cer-tificaat van bekwaamheid, afgeleverd door RESCERT. Als de uitvoerende aannemer niet over een certificaat van bekwaamheid beschikt, dan moet hij zich laten bijstaan. Dit kan door een extern installateur of keuringsorganisme, telkens RESCERT gecertificeerd, die de goede uitvoering van de installatie valideert. De uitvoerende aannemer zal vervolgens het certificeringsnummer van deze derde partij op het aanvraagformulier moeten vermelden.

 • Waar en wanneer vraag ik die premie aan?

Je vraagt de premie aan bij de netbeheerder (Fluvius), zodra je de eindfactuur hebt ontvangen. Je moet trouwens een kopie van alle facturen meesturen om de investering te bewijzen. Het aanvraagformulier vind je op de website van je netbeheerder. Dit gaat sneller en de premie wordt ook vlugger uitbetaald. Geen internet ? Geen probleem. Vraag het aanvraagformulier telefonisch aan bij je netbeheerder of ga langs bij een van de klantenkantoren. Let op : het aanvraagformulier moet ten laatste 24 maanden na de eindfactuurdatum bij de netbeheerder binnen zijn. Facturen die ouder zijn dan 24 maanden, komen niet in aanmerking. Doe de aanvraag onmiddellijk na de investeringen. Zo verlies je het niet uit het oog! 

4. Zonnepanelen 

Met zonnepanelen kan je het grootste deel van je elektriciteitsverbruik opwekken met gratis zonlicht. De Vlaamse Regering heeft ambitieuze doelstellingen voor zonne-energie. Bovendien zijn zonnepanelen een rendabele en veilige investering. Door de daling van de kostprijzen en de hoge elektriciteitsprijzen zijn de meeste installaties binnen de tien jaar terugverdiend. Daarna leveren ze doorgaans nog 15 jaar lang stroom. Zonnepanelen met een vermogen van ongeveer 4 kWp, om een doorsnee gezin met een jaarverbruik van  3500 kWh bijna volledig van stroom te voorzien, kosten gemiddeld 4700 euro (exclusief 6% btw). 

 • Kan ik hiervoor een premie krijgen?  

De premie kan aangevraagd worden voor bestaande woningen. Ook (nieuwbouw)woningen die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014 of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen en de EPB-aangifte tijdig werd ingediend, komen in aanmerking.

 • Hoeveel bedraagt de premie?  

De premie bedraagt voor eindfacturen van 2021  300 euro/kWp voor de eerste 4 kWp en 150 euro/kWp van 4 tot 6 kWp. De premie bedraagt maximum  1500 euro of 40% van het factuurbedrag, inclusief btw. Vanaf 2022 worden de premiebedragen jaarlijks verlaagd. De datum van de indienstname bepaalt ook de daaraan gekoppelde voorwaarden en het premiebedrag.   

 • Wat zijn de voorwaarden?  

De premie geldt enkel voor nieuwe zonnepanelen in dienst genomen vanaf 2021 met een omvormervermogen kleiner dan of gelijk aan 10kVA. De premie geldt eenmalig per woning/appartement. Er mag nog geen PV-installatie aanwezig zijn en de installatie mag niet verhuisd worden. De zonnepanelen moeten geplaatst worden op het dak van een gebouw, dat moet geïsoleerd zijn met Rd-waarde van minstens 3 m2K/W als het gebouw wordt verwarmd. Ook hier moet de aannemer beschikken over een certificaat van bekwaamheid, afgeleverd door RESCERT. Als de uitvoerende aannemer niet over een certificaat van bekwaamheid beschikt, dan moet hij zich laten bijstaan. Dit kan door een extern installateur of keuringsorganisme, telkens RESCERT gecertificeerd, die de goede uitvoering van de installatie valideert. De uitvoerende aannemer zal vervolgens het certificeringsnummer van deze derde partij op het aanvraagformulier moeten vermelden. Neem zeker vóór de aanvang van de werken contact op met de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden.   

 • Waar en wanneer vraag ik die premie aan?  

De premieaanvraag volgt automatisch wanneer je de zonnepanelen aanmeldt bij de netbeheerder (Fluvius). De geplaatste zonnepanelen moeten binnen de 30 dagen (en uiterlijk 3 maanden) na de indienstname bij de netbeheerder aangemeld worden. Dit kan online via fluvius.be. De datum van de indienstname (datum AREI-keuring) bepaalt de premievoorwaarden en het premiebedrag die van toepassing zijn.

5. Thuisbatterij

 • Het principe 

Stroom afkomstig van bijvoorbeeld zonnepanelen die niet meteen kan worden verbruikt, wordt op het elektriciteitsnet gezet. Met een thuisbatterij kunnen kleine producenten hun overtollige stroom zelf opslaan en verbruiken als ze die nodig hebben. Nog tot eind 2024 kan je voor die thuisbatterij een premie aanvragen.

 • De voorwaarden  

De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor (natuurlijke) personen in bezit van zonnepanelen (of een andere decentrale productie-installatie voor elektriciteit) met een maximaal vermogen van 10 kW. De batterij moet gekeurd zijn volgens de AREI-normen, aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen voor minstens 10 jaar en moet door een elektrotechnisch installateur worden geplaatst. De hoofdmeter van je aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn.

 • Hoeveel bedraagt de premie?  

Op 1 januari 2021 bedraagt de premie 250 euro per kilowattuur werkelijke capaciteit van het batterijsysteem. De premie bedraagt maximaal 3200 euro en kan nooit meer bedragen dan 35% van de investeringskosten. De premie voor een thuisbatterij wordt vanaf 1 april 2021 gewijzigd (onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering). Het bedrag zal afhangen van de capaciteit van de batterij en zal jaar na jaar dalen. Vanaf 1 april 2021 wordt de premie verhoogd naar 300 euro/kWh voor de eerste 6 kWh en bijkomend 250 euro/kWh voor de volgende 6 tot 9 kWh. De premie bedraagt maximaal 2550 euro of 40% van de investeringskosten.

 • Hoe vraag ik de premie aan? 

Je vraagt de premie aan binnen de 3 maanden na de eindfactuur of de datum van afsluiting van het leasingcontract. Vanaf 1 april 2021 moet de volledige  premie-aanvraag  binnen zes maanden na de laatste factuurdatum ingediend worden. De datum van indienen van een volledig premiedossier bepaalt onder welke premievoorwaarden uw aanvraag valt. 

Lentekorting RB Zelfbouw
Geniet van een lentekorting tot 1500 euro!  Hoe werkt het? Je hebt een offerte aangevraagd bij RB Zelfbouw voor jouw renovatie of nieuwbouwproject. Is de offerte die je verkregen hebt inhoudelijk naar wens? Dan voorziet RB Zelfbouw een mooie korting op...
Niko Home Control: What's in it for me?
Comfortabeler wonen, veiliger leven en tegelijk energie besparen. De mogelijkheden van Niko Home Control zijn eindeloos. En dankzij het tijdloze design past het systeem naadloos in elk interieur. Wat heeft Niko Home Control te bieden voor mijn woning? Comfortabeler...
Dit zegt de COP-waarde over een warmtepomp.
Hieronder wordt een verduidelijking gegeven van de COP-waarde en het belang. In je zoektocht naar de geschikte warmtepomp zal je deze term ongetwijfeld tegenkomen, dus wat extra toelichting is misschien wel handig. De COP-waarde, oftewel Coefficient of...
Kies ik voor een lucht-water- of bodem-water warmtepomp in 2024?
Lucht-water warmtepompen en geothermische (of bodem-water) warmtepompen zijn beide systemen voor verwarming en koeling van woningen, maar ze gebruiken verschillende bronnen van warmte om dit te doen. Hier zijn de belangrijkste verschillen: 1. Warmtebron Lucht-water...
Capaciteitstarief, hoe zit dat?
Met de introductie van het capaciteitstarief in Vlaanderen, wordt het nu meer dan ooit cruciaal voor huishoudens met een digitale meter om hun elektriciteitsverbruik gedurende de dag te optimaliseren, vooral als men gebruik maakt van apparaten met een...
Actieve- vs passieve koeling
Koeling is erg belangrijk geworden anno 2023. Zomers worden langer en warmer, waardoor je huis aangenaam koel houden een hele uitdaging wordt. Via warmtepompen kan niet alleen duurzaam verwarmd worden, maar ook efficiënt gekoeld worden. Dat kan actief...
Product in de kijker: Niko Home Control
Baanbrekend Comfortabeler wonen, veiliger leven en tegelijk energie besparen. Niko Home Control is de elektrische installatie waarmee je vanop een centrale plaats in huis (of zelfs van overal ter wereld) verlichting, verwarming, ventilatie, rolluiken,...
Product in de kijker: VASCO Filterbox
Zorgeloos ademhalen Veel mensen met een ventilatiesysteem stellen zich de vraag: wat met de ventilatie, en vooral wat met de luchtkwaliteit in huis als de buurman hout aan het stoken is? Of als er veel vervuilend autoverkeer langs mijn huis voorbij komt?...
Btw-verlaging op zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers
De Federale Ministerraad keurde het Koninklijk Besluit goed dat de btw verlaagt naar 6% voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Een behoorlijke tegemoetkoming die veel gezinnen over de streep moet trekken om een duurzame investering...
Ventilatie: kiezen tussen C+ of D, een moeilijke keuze?
Voor je nieuwe bouwproject wil je ook (zelf) ventilatie voorzien. Dan informeer je jezelf best over verschillende ventilatiesystemen. Het is bijvoorbeeld belangrijk om te weten wat het verschil is tussen een C+ en een D-systeem, zodat je je ventilatie...